Polecamy Szkolenia i kursy

Pływalnia

 

PŁYWALNIA KRYTA

tel. 782 270 182
recepcja.plywalnia@spartan.wroc.pl

 

   

 


Dbając o bezpieczeństwo Państwa i nasze oraz zgodnie z aktualnie obowiązującymi obostrzeniami sanitarnymprosimy o przestrzeganie podstawowych procedur bezpieczeństwa sanitarnego:

  • Zasłaniaj usta i nos,
  • Zachowaj dystans spoleczny min. 1,5 m,
  • Dezynfekuj rece przed wejsciem do pływalni.

UWAGA!

WEJŚCIE NA PŁYWALNIĘ o DOWOLNEJ GODZINIE (systemie ciągłym)

 

6.00 - 8.00 - poniedziałki, wtorki, środy, piątki - dostępne 2 tory 50 metrów + basen rozgrzewkowy
6.00 - 8.00 - czwartki dostępny wyłącznie basen rozgrzewkowy

8.00 - 9.00 (przerwa techniczna i na dezynfekcję obiektu)
od 9.00 do 21.45 - poniedziałek - piątek - dostępne 2 baseny o długości 25 metrów + basen rozgrzewkowy


w sobotę i niedzielę:

od 6.00 do 22.00 - basen 50m + basen rozgrzewkowy 


Procedury obowiązujące podczas pandemii COVID-19

  • Zachowanie niezbędnego dystansu 1,5-metrowej odległości pomiędzy osobami stojącymi w kolejce oraz w otoczeniu pływalni, tj.: szatni, przebieralni, toalet, natrysków, brodzika
  • Obowiązkowa dezynfekcja rąk przez użytkowników przy wejściu na teren obiektu.
  • Płatności powinny być dokonywane kartami płatniczymi
  • Obowiązkowe noszenie osłon ust i nosa przez użytkowników z wyłączeniem kąpieli i pływania w basenie – osłona ust i nosa powinna być zdjęta i pozostawiona wraz z ubraniem w przebieralni, z której należy bezpośrednio udać się pod natrysk i poprzez brodzik przejść do basenu. Ubierając się po kąpieli należy ponownie założyć osłonę ust i nosa w pomieszczeniu przebieralni.
  • Ograniczenie pobytu w obiekcie do czasu kąpieli w basenie i przebrania się.

 

 

Wymiary pływalni olimpijskiej (długość 50 metrów, szerokość 25 metrów, głębokość 2,5 metra), basen ma regulowane dno. Można go podzielić też na dwa mniejsze.

Obok znajduje się  również basen rozgrzewkowy o długości 25 metrów i 1,2 m głębokości, na którym prowadzone są zajęcia z nauki i doskonalenia pływania.

Na trybunach pływalni może zasiąść 600 kibiców.


Cennik:

od poniedziałku do piątku

bilet
jednorazowy (60 min.)
9.00 - 16.00 16.00 - 21.45
bilet normalny 19 zł 21 zł
bilet ulgowy* 17 zł 18 zł
bilet rodzinny**

  bilet ulgowy dla każdego

członka rodziny

bilet na

Kartę Rodzina Plus***

50%

 

sobota, niedziela i świeta

bilet

jednorazowy (60 min.)

6.00 - 21.45
bilet ulgowy*   19 zł
bilet normalny   22 zł
bilet rodzinny**

  bilet ulgowy dla każdego członka rodziny

bilet na

Kartę Rodzina Plus***

  50%

 

DOPŁATY:  za każdą następną minutę 1/60 ceny biletu.

czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu przejścia przez bramki „wejście” do momentu przejścia przez bramki „wyjście” i rozliczany jest minutowo proporcjonalnie do czasu przebywania w strefie płatnej.

 

*bilet ulgowy - przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku 4 - 19 lat, osobom powyżej 65rż., niepełnosprawnym za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności i opiekunom osoby niepełnosprawnej wymienionej w orzeczeniu.

** bilet rodzinny - min. 3 osoby, w tym max. 2 osoby dorosłe (dzieci do lat 19)
*** Karta Rodzina Plus - -50% zniżki od ceny biletu wstępu (bilet normalny i ulgowy) dla osób posiadających ważną Kartę Rodzina Plus

 

KARNETY NA PŁYWALNIĘ

4 wejścia          69 zł

8 wejść             129 zł

 

KARNET na 4 STREFY - 199 zł
(siłownia open, fitness open, basen 4 wejścia w miesiącu, sauna 4 wejścia w miesiącu)

KARNET basen + sauna - 129 zł

(basen 4 wejścia ,sauna 4 wejścia)

 

Karnety ważne są przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia. Karnety są imienne, ważne na miesiąc od dnia zakupu.


Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).