Polecamy Szkolenia i kursy

Pływalnia

 

PŁYWALNIA KRYTA

tel. 782 270 182
recepcja.plywalnia@spartan.wroc.pl

 

  


UWAGA!

4 lipca OTWARCIE PŁYWALNI


WEJŚCIE NA PŁYWALNIE O DOWOLNEJ GODZINIE

 

- pływalnia czynna od poniedziałku do niedzieli od 6.00 do 21.45

- wszystkie dni tygodnia przez cały dzień podział basenu na 2 x 25 metrów

- codziennie przerwa na dezynfekcję pomieszczeń od 13.00 do 14.00

- limit osób - 4 osoby na 1 tor

- zajęcia aqua fitness zostają zawieszone

 


 

 

Wymiary pływalni olimpijskiej (długość 50 metrów, szerokość 25 metrów, głębokość 2,5 metra), basen ma regulowane dno. Można go podzielić też na dwa mniejsze.

Obok znajduje się  również basen rozgrzewkowy o długości 25 metrów i 1,2 m głębokości, na którym prowadzone są zajęcia z nauki i doskonalenia pływania.

Na trybunach pływalni może zasiąść 600 kibiców.


Cennik:

od poniedziałku do piątku

bilet
jednorazowy (60 min.)
6.00 - 16.00 16.00 - 22.00
bilet normalny 17 zł 19 zł
bilet ulgowy* 15 zł 16 zł
bilet rodzinny**

  bilet ulgowy dla każdego

członka rodziny

bilet na

Kartę Rodzina Plus***

50%

 

sobota, niedziela i świeta

bilet

jednorazowy (60 min.)

6.00 - 22.00
bilet ulgowy*   17 zł
bilet normalny   20 zł
bilet rodzinny**

  bilet ulgowy dla każdego członka rodziny

bilet na

Kartę Rodzina Plus***

  50%

 

DOPŁATY:  za każdą następną minutę 1/60 ceny biletu.

czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu przejścia przez bramki „wejście” do momentu przejścia przez bramki „wyjście” i rozliczany jest minutowo proporcjonalnie do czasu przebywania w strefie płatnej.

 

*bilet ulgowy - przysługuje dzieciom i młodzieży uczącej się w wieku 4 - 19 lat, osobom powyżej 65rż., niepełnosprawnym za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności i opiekunom osoby niepełnosprawnej wymienionej w orzeczeniu.

** bilet rodzinny - min. 3 osoby, w tym max. 2 osoby dorosłe (dzieci do lat 19)
*** Karta Rodzina Plus - -50% zniżki od ceny biletu wstępu (bilet normalny i ulgowy) dla osób posiadających ważną Kartę Rodzina Plus

 

KARNETY NA PŁYWALNIĘ

4 wejścia          64 zł

8 wejść             120 zł

 

KARNET na 4 STREFY - 199 zł
(siłownia open, fitness open, basen 4 wejścia w miesiącu, sauna 4 wejścia w miesiącu)

KARNET basen + sauna - 129 zł

(basen 4 wejścia , sauna 4 wejścia)

 

Karnety ważne są przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia. Karnety są imienne, ważne na miesiąc od dnia zakupu.


AQUA FITNESS

bilet jednorazowy  30zł
karnet 4 wejścia     89zł
Karnet imienny, ważny miesiąc od dnia zakupu, ważny przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia.
karnet 8 wejść       159zł
karnet AQUA SENIOR 8 wejść    60zł
Wejścia zgodnie z grafikiem


Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).