Polecamy Szkolenia i kursy

Aqua fitness

 

AQUA FITNESS

tel. 782 270 182
recepcja.plywalnia@spartan.wroc.pl

 

  


CENNIK AQUA FITNESS

bilet jednorazowy  30 zł
karnet 4 wejścia     89 zł
Karnet imienny, ważny miesiąc od dnia zakupu, ważny przez cały dzień we wszystkie dni tygodnia.
karnet 8 wejść       159 zł
karnet AQUA SENIOR 8 wejść    69 zł


Uprzejmie informujemy, iż ostatnie wyniki badań jakości wody w naszym obiekcie potwierdziły spełnienie wymagań sanitarnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016 z 2015 r.).